ArcGISBook2Thế giới không ngừng thay đổi, sự phát triển và hội tụ của các xu hướng công nghệ và xã hội đã đưa hệ thống thông tin địa lý (GIS) phát triển một cách nhanh chóng. Đây chính là kỷ nguyên của GIS. Hãy khám phá 10 “ý tưởng lớn” tóm lược những xu hướng toàn cầu này và cùng xem làm thế nào để áp dụng những ý tưởng này vào thế giới của riêng bạn qua cuốn sách: “The ArcGIS Book: Ten Big Ideas about Applying Geography to Your World”. Cuốn sách này sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn rộng lớn hơn về thế giới bản đồ và Web GIS.

Cuộc cách mạng Web GIS đã thay đổi triệt để cách mà thông tin về thế giới xung quanh chúng ta được sử dụng và chia sẻ. Hai mục tiêu của cuốn sách này là mở rộng tầm nhìn của bạn về những thứ chúng ta có thể làm với Web GIS, và thúc đẩy bạn hành động bằng cách đặt các công nghệ và các nguồn dữ liệu phong phú vào trong tay bạn.

Thông qua các hướng dẫn nhanh (quickstarts) và các bài tập ở mỗi chương bạn sẽ được trải nghiệm các ứng dụng của bản đồ web. Khi kết thúc, nếu bạn hoàn thành tất cả các bài tập, bạn sẽ có thể tự tin nói rằng bạn xuất bản bản đồ web, xây dựng một câu chuyện qua bản đồ, xây dựng một cảnh quan đô thị 3D, cấu hình một ứng dụng web có thể tùy chỉnh, thực hiện phân tích không gian phức tạp, và nhiều hơn nữa.

Độc giả của cuốn sách ArcGIS
Cuốn sách này đã được thiết kế để hướng tới nhiều độc giả. Đầu tiên là cộng đồng các chuyên gia bản đồ – những người có chuyên môn tạo, làm việc với dữ liệu địa lý – đặc biệt là những chuyên gia GIS mới bắt đầu sử dụng bản đồ trực tuyến.

Thứ hai là thế giới rộng lớn của các kỹ sư công nghệ web, kỹ sư thông tin, các chuyên gia thiết kế web trong mọi lĩnh vực liên quan.

Và bởi vì công nghệ này đã trở nên rất phổ biến và dễ sử dụng, độc giả thứ ba mà cuốn sách hướng tới thực sự là bất kỳ cá nhân nào có quan tâm đến bản đồ với một ý tưởng làm thế nào để sử dụng nó. Điều kiện tiên quyết chỉ là mong muốn để hiểu rõ hơn về bản đồ trực tuyến và thực sự bắt tay vào thực hiện.

Cấu trúc của cuốn sách ArcGIS
Cấu trúc chính của cuốn sách gồm 10 chương tương ứng với từng ý tưởng, mỗi chương lại cung cấp nhiều ý tưởng chi tiết hơn. Bạn có thể mở bất cứ phần nào của cuốn sách để đọc hoặc đọc tuần tự các chương để trải nghiệm Web GIS theo cách của riêng của bạn.

Trong mỗi chương, các hướng dẫn nhanh cho bạn biết những điều cần thiết về các tài nguyên phần mềm, dữ liệu, và các trang web có liên quan đến khía cạnh đó của hệ thống ArcGIS. Các phần bài tập sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai ý tưởng với ArcGIS.

10 ý tưởng lớn được đề cập trong cuốn sách:

  1. Bản đồ, Web và Bạn
  2. Bản đồ dành cho tất cả mọi người
  3. Sử dụng bản đồ để kể câu chuyện của bạn
  4. Bản đồ tuyệt vời cần có dữ liệu tuyệt vời
  5. Tầm quan trọng của vị trí
  6. Xây dựng bản đồ 3D
  7. Sức mạnh của ứng dụng
  8. GIS trên thiết bị di động
  9. Bảng điều khiển thời gian thực
  10. GIS là xã hội

Độc giả có thể tự trải nghiệm cuốn sách này dưới dạng tương tác trên website thông qua website của Esri hoặc có thể đặt mua bản in tại đây.

Theo Esrivn.com