Trên thế giới, chính phủ sử dụng GIS để mang lại những kết quả lành mạnh, bền vững hơn, và an toàn hơn cho người dân. Từ những hành động đơn giản như tối ưu hóa các tuyến đường cho người lao động, để hình dung chính sách tác động và phát triển hệ thống giao thông thông minh, GIS hỗ trợ chính quyền các cấp từ địa phương, tiểu bang và quốc gia.

Lập bản đồ, biểu đồ, khảo sát, quản lý đất đai và các tổ chức thống kê cung cấp dữ liệu GIS cơ bản như số liệu điều tra dân số và hình ảnh, là thứ quan trọng đối với quốc gia, tiểu bang và chính quyền địa phương. Ngày nay, các tổ chức thuộc chính phủ ngày càng sử dụng những trang Web GIS để chia sẻ dữ liệu này trong thời gian thực cùng với bản đồ, các ứng dụng và các dịch vụ. Sự phong phú của dữ liệu thời gian thực này sẽ tạo ra các bản đồ động có hỗ trợ luồng công việc cho lĩnh vực y tế, giao thông, trật tự công cộng …

Cổng Web GIS giúp cho dữ liệu dễ được hình dung, phân tích và chia sẻ, tạo các tổ chức hiệu quả hơn. Xu hướng này đang thay đổi hệ thống bản ghi vào một hệ thống gắn kết, an toàn, ổn định, môi trường mở rộng để phục vụ dữ liệu, bản đồ và các dịch vụ mà mọi người có thể dễ dàng khám phá và sử dụng.

Ở cấp độ cao cấp của chính phủ, các nhà lãnh đạo sử dụng GIS để thông báo quyết định chính sách về các vấn đề định hình quốc gia và hành động toàn cầu. Tìm hiểu các vấn đề với một sự hiểu biết về địa lý cho thấy các mối liên kết, mô hình, và những tác động mà nếu không sẽ không được chú ý. Bản đồ còn cung cấp cho các nhà lãnh đạo các công cụ trực quan mạnh mẽ để giao tiếp với công chúng. Con người, bằng trực giác sẽ hiểu bản đồ và chia sẻ kiến thức theo cách này với cộng đồng để duy trì thông tin, với sự tham gia của mọi người dân.

Lập bản đồ quốc gia: Xây dựng Chính phủ thông minh với GIS minh họa cách chính phủ sử dụng GIS để tăng cường an ninh quốc gia, chính sách công, sức khỏe, khả năng phục hồi, lập bản đồ quốc gia và thống kê, những nỗ lực nhân đạo, cơ sở hạ tầng và giáo dục. Thực hành khám phá thế giới thực là các khối nhà của những cộng đồng thông minh và những quốc gia thông minh. Cuối cùng, chúng ta thực hành với nhau có thể tạo ra một quốc gia GIS cho một thế giới thịnh vượng hơn, bền vững và lành mạnh hơn.

Đây là nội dung cuốn sách “Mapping the National” do Esri xuất bản. Cuốn sách này nêu bật một loạt các bản đồ máy tính do cộng đồng người dùng GIS của ESRI tạo ra. Tốc độ phát triển máy tính tạo ra các bản đồ lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Tính toán nhanh hơn, dữ liệu thời gian thực, các thiết bị di động, và dịch vụ đám mây đang thay đổi cách các tổ chức hiện đại hoạt động.

Tham khảo nội dung sách tại Esri.com