ArcGIS Pro 2.0, Phần mềm GIS dành cho máy tính để bàn (ArcGIS for Desktop) thế hệ mới đã được xuất bản. Hãy cũng nâng cấp để khám phá những tính năng ưu việt của ArcGIS Pro.
ArcGIS Pro 2.0 mang đến nhiều cải tiến mới hơn mà chưa có trong bất kỳ phần mềm GIS cho máy tính để bàn nào khác và được tích hợp chặt chẽ hơn với phần còn lại của nền tảng ArcGIS.
Quy trình công việc được yêu cầu cao
Quy trình công việc yêu thích của bạn bây giờ trở nên dễ dàng và mạnh hơn trong ArcGIS Pro 2.0. Giờ đây, bạn có thể thực hiện các quy trình làm việc hoàn chỉnh hơn chỉ trong ArcGIS Pro, chẳng hạn như tạo bản đồ và quản lý dữ liệu.

 • Tạo bản đồ hiệu quả và có ý nghĩa hơn bằng nhãn và lưới tọa độ.
 • Khởi tạo dự án ArcGIS Pro mới đã được cải tiến đáng kể với tính năng Favorites.
 • Chỉnh sửa thuộc tính topplogy trực tiếp trong ArcGIS Pro.
 • Công cụ Traverse cải tiến quy trình COGO. Các tùy chọn context menu đối với chức năng nhập và xuất dữ liệu được tích hợp vào mục Catalog.

Sáng tạo độc đáo
ArcGIS Pro 2.0 có những đổi mới độc đáo mà không thể tìm thấy trong bất kỳ một phần mềm GIS cho máy tính để bàn nào khác.

 • Dễ dàng khám phá cảnh quan 3D của bạn bằng các công cụ điều hướng 3D cải tiến và đồng bộ hóa các chế độ xem 3D và 2D của bạn.
 • Bố cục của bạn hữu ích hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết với các biểu đồ tương tác động có thể nhúng vào.
 • Các cải tiến về bản vẽ 3D bao gồm tính năng vẽ bằng khoảng cách của máy ảnh và tăng cường ánh sáng của đối tượng 3D làm cho hình ảnh 3D của bạn tốt hơn.
 • Cải tiến Analytics với các công cụ điền giá trị thiếu vào và các khối không gian tăng dần.
 • Thực hiện nhiều hơn với các công cụ xử lý hình ảnh mới chỉ có trong ArcGIS Pro.

Tích hợp Nền tảng ArcGIS
ArcGIS Pro 2.0 hoạt động tốt hơn với phần còn lại của nền tảng ArcGIS, bao gồm ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise và thư viện rộng lớn của Esri về các ứng dụng đã sẵn sàng để sử dụng. Các luồng công việc đa nền tảng của bạn giờ đây dễ dàng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

 • Cải tiến để chỉnh sửa và tương tác với geodatabase trong ArcGIS Pro 2.0 SDK.
 • Sử dụng các dịch vụ Web Feature Service (WFS) native OCG trực tiếp trong ArcGIS Pro.
 • Đồng bộ hóa với các lớp trỏ đến dữ liệu đã đăng ký trong Portal cho ArcGIS 10.5.1.
 • Hệ thống tọa độ dọc được tích hợp khi chia sẻ trên Web
 • Tiếp tục làm việc với ArcGIS Pro trong khi các hoạt động đóng gói hoàn toàn ở chế độ nền.

Để khám phá đầy đủ và chi tiết hơn, hãy truy cập để tìm hiểu thêm tại đây.