Tùy chọn chuyển văn bản thành giọng nói của Google Dịch cho phép bạn giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài.

Nếu bạn đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng bạn không biết nói tiếng địa phương? Google Maps sẽ giúp bạn nhờ một số tích hợp mới với dịch vụ dịch của Google.

Thông thường nếu bạn đi du lịch ở nước ngoài, Google Maps sẽ hiển thị tên địa danh tiếng Anh kèm theo sau là tên tiếng địa phương. Giờ đây, Google Maps sẽ có một nút loa mới bên cạnh tên địa phương, sẽ kích hoạt công cụ dịch văn bản thành giọng nói của Google. Trước đây, nếu bạn cần liên lạc với tài xế hoặc hỏi đường, bạn có thể phải đưa điện thoại của mình cho tài xế để họ đọc màn hình. Tuy nhiên giờ đây, bạn sẽ có sử dụng điện thoại của mình để phát âm bằng giọng nói Google được tổng hợp hoặc bạn có thể thực hành phát âm tên trước đó.

Nút loa mới này trong Google Maps sẽ phát ra âm thanh đọc địa chỉ/địa điểm bằng tiếng bản địa.

Tính năng này hoạt động dưới dạng cửa sổ popup mới được mở ra trên màn hình, cho phép điện thoại của bạn đọc tên, địa chỉ hoặc địa điểm bằng tiếng địa phương. Ngoài ra, còn có nút “lấy thêm bản dịch” ở phía dưới, sẽ mở ứng dụng dịch của Google. Tất cả các lựa chọn ngôn ngữ đều dựa trên ngôn ngữ được chọn trong cài đặt hệ thống của bạn, sau đó được so sánh với ngôn ngữ địa phương nơi bạn đang tìm kiếm.

Google cho biết tính năng này sẽ “được tung ra trong tháng 11/2019 trên Android và iOS với sự hỗ trợ cho 50 ngôn ngữ và sẽ mở rộng thêm”.

(Tác giả: RON AMADEO, Dịch từ: Aarstechnica.com)