Nhân sự kiện cơn bão Molave đang tiến vào Miền trung Việt Nam vào sáng ngày 28/10/2020, là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua với sức tàn phá được dự báo là khủng khiếp và gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng, theo dõi hướng đi và dự báo ảnh hưởng của cơn bão này cũng như các sự cố thiên tai khác ảnh hướng tới Việt Nam trên hệ thống giám sát thiên tai tại Việt Nam (VNDMS).

Đây là hệ thống hỗ trợ ra quyết định và cảnh báo sớm, do Trung tâm chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai (DMPTC) xây dựng và vận hành, có khả năng tích hợp dữ liệu, hiển thị nhanh chóng và chính xác các thông tin do các đơn vị trong Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ NN & PTNT và bên ngoài Tổng cục cung cấp, phục vụ kịp thời cho công tác giám sát thiên tai, chỉ đạo điều hành và ứng phó thiên tai của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Hệ thống cũng được tích hợp dữ liệu từ các hệ thống liên quan như: thông tin vận hành hồ thủy điện, hồ thủy lợi; thông tin giám sát tàu cá; thông tin KTTV từ các doanh nghiệp,… Các thông tin liên quan tới dân sinh kinh tế hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai như: số người bị thiệt hại, số dân trong khu vực rủi ro thiên tai cao, mức độ chống chịu thiên tai của cơ sở hạ tầng…

Truy cập và sử dụng ứng dụng trên máy tính tại địa chỉ: http://vndms.dmc.gov.vn/.