Giới thiệu
Từ phiên bản ArcGIS 10.0, công nghệ quản lý license mới đã được áp dụng cho ArcGIS Desktop. Tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu được những thay đổi và giúp bạn lập kế hoạch, sử dụng các tùy chọn để đáp ứng tốt nhất yêu cầu về giấy phép sử dụng của tổ chức của bạn. Các khái niệm được đề cập trong tài liệu này cũng được cập nhật trong ArcGIS 10 Resource Center. Dưới đây là các thông tin trong bản quyền đã được bảo hộ:

+ Bản quyền thuộc Esri
+ Bảo lưu mọi quyền
+ In tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
+ Các thông tin được mô tả trong tài liệu này là tài sản độc quyền của Esri. Nó được bảo vệ theo luật bản quyền của Mỹ và các công ước và thỏa ước quốc tế về bản quyền khác. Không có phần nào trong tài liệu này được phép sao chép hoặc truyền đi dưới bất cứ hình thức hay phương tiện nào, bằng điện tử hay bằng máy móc, bao gồm cả việc photocopy và ghi chép, hoặc bằng bất cứ hệ thống truy xuất và lưu trữ thông tin nào, nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Esri. Mọi yêu cầu liên quan phải được gửi về: Legal Services Manager, Esri, 380 New York Street, Redlands, CA 92373-8100 USA.
+ Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không được báo trước.
+ Esri, logo của Esri, ArcGIS, ArcInfo, ArcView, ArcEditor, www.esri.com, và @esri.com là các nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu đăng ký hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Esri ở Mỹ, Liên Minh Châu Âu hoặc một số khu vực khác. Các công ty, các sản phẩm khác được nêu trong tài liệu này có thể là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của những chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng.

Những điểm cần lưu ý:
Một số điểm sau cần quan tâm khi tìm hiểu về vấn đề cấp phép trong ArcGIS Desktop 10:

 • Giấy phép Single Use (SU) được cấp cho việc sử dụng các phần mềm và các Extensions trên một máy tính độc lập.
 • Giấy phép Concurrent Use (CU) được đăng ký cho một máy chủ nhất định để cấp quyền sử dụng cho các máy trong một hệ thống mạng, thông qua ArcGIS License Manager.
 • Khóa cứng và việc chia sẻ các file license không còn được sử dụng
 • Các giấy phép Concurrent Use có thể được “mượn” (borrowed), cho phép người sử dụng có thể ngắt kết nối khỏi một hệ thống mạng và sử dụng license đó trong một khoảng thời gian xác định.
 • Việc quản lý license có thể được hỗ trợ bởi các provisioning files
 • ArcInfo sẽ có cả bản Single Use license; tuy nhiên, giờ đây bạn cũng có thể mượn một license Concurrent Use của ArcInfo.
 • ArcGIS Engine Runtime sẽ có cả bản Concurrent Use.
 • Công nghệ cấp phép của ArcGIS Server 10 sẽ không được cập nhật trong phiên bản này.
 • Cổng thông tin hỗ trợ khách hàng (Customer Care portal) cung cấp các phương pháp để quản lý và download các thông tin về các giấy phép phần mềm Esri của bạn.

Bạn có thể sử dụng ArcGIS License Manager 10 để quản lý các máy khách sử dụng cả bản 10 và 9.x, nhưng các máy khách chạy 9.x sẽ không thể mượn license được.

Các khái niệm
Việc cấp phép là gì?
Ở hình thức đơn giản nhất, cấp phép có thể được định nghĩa là việc cho phép một khả năng hoặc quyền sử dụng một sản phẩm nào đó trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Có nhiều dạng license và các thỏa thuận license khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức khác nhau.

Single Use License
Single use license (Giấy phép sử dụng đơn lẻ) là hình thức cấp phép phần mềm giới hạn việc sử dụng phần mềm đó cho một máy tính cụ thể. Single Use license phải được dành riêng cho mỗi máy mà có quyền sử dụng phần mềm, dữ liệu hoặc tài liệu. Single Use license đôi khi còn được gọi là “node-locked license”, nhưng Single use là thuật ngữ được Esri sử dụng.

Concurrent Use License
Concurrent Use License (Giấy phép sử dụng đồng thời) là một hình thức cấp phép, trong đó cho phép người sử dụng có thể truy cập đến phần mềm từ bất kỳ máy tính nào trên hệ thống mạng mà trên đó phần mềm được cài đặt. Một trình quản lý giấy phép sẽ quản trị số lượng giấy phép được chia sẻ. Số lượng các giấy phép sử dụng đồng thời quyết định số người có thể các chạy ứng dụng của phần mềm tại một thời điểm. Nếu tất cả các giấy phép đang được sử dụng, một người sử dụng khác sẽ không thể chạy được ứng dụng đó cho đến khi một trong số những người sử dụng khác kết thúc phiên làm việc (sử dụng giấy phép) đó của mình. Một giấy phép Concurrent Use không gắn với một máy tính cụ thể và, do đó, có thể “trôi nổi” (floating) trong một hệ thống mạng. Đó là lý do tại sao bạn cũng có thể thấy nó còn có thể được gọi là một “floating license”.

Đăng ký bản quyền (Authorization)
Sau khi cài đặt phần mềm ArcGIS 10 của Esri, bạn sẽ cần đăng ký ArcGIS 10 như sau:
Chạy phần mềm đăng ký (Software Authorization Wizard – SAW):
1. Nhập thông tin của người sử dụng (thông tin đăng ký) và số đăng ký (authorization number). Số đăng ký được cung cấp qua email bởi Esri Customer Server hoặc một Nhà phần phối của Esri.
2. Bạn có thể hoàn thành quá trình đăng ký bằng cách gửi thông tin theo các phương thức sau:

 • Đăng ký qua Internet (mặc định) từ SAW: Đây là một hình thức đăng ký dễ dàng và nhanh chóng.
 • Đăng ký qua email: Nếu máy tính của bạn không có kết nối Internet trực tiếp, bạn có thể gửi file đăng ký qua email và nhận một email phản hồi từ một máy tính khác có kết nối Internet. Email phản hồi đó sẽ bao gồm file đăng ký (authorization file), giúp bạn hoàn thành quá trình đăng ký trên máy tính được đăng ký.
 • Đăng ký bằng việc gửi một trang web: Gửi file do SAW tạo ra để nhận authorization number qua email để hoàn thành quy trình đăng ký trên máy tính được đăng ký. Bạn không cần phải login vào website nào với hình thức này.

Việc đăng ký có thể được thực hiện 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần.

Hủy đăng ký (Deauthorize)
Đây là việc hủy một giấy phép phần mềm vốn được cấp cho một máy tính cụ thể nào đó. Quy trình này được thực hiện trước khi bạn chuyển một giấy phép sang một máy tính khác. Người sử dụng thực hiện việc này khi một máy tính mới được mua để thay thế máy tính đã được đăng ký bản quyền hoặc khi giấy phép đó được chuyển tới máy tính của một người sử dụng mới trong cùng một tổ chức (có cùng mã số khách hàng – customer number) hoặc theo thỏa thuận cấp phép cho cả một tổ chức (ELA). Khi hủy đăng ký thông qua SAW, phần mềm sẽ bị gỡ bỏ và sau đó người sử dụng sẽ đăng ký cho một máy tính mới. Việc hủy đăng ký được thực hiện tối đa 4 lần trong một năm đối với mỗi license.

Sửa chữa
Công nghệ kiểm soát license sử dụng nhiều mã nhận diện máy tính trong quá trình đăng ký cho một máy tính cụ thể nào đó. Nếu bạn thay đổi cấu hình của máy tính đó bằng cách nâng cấp một hay hai linh kiện của chiếc máy tính đó, giấy phép phần mềm sẽ vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều mã nhận diện bị thay đổi, một yêu cầu “repair” sẽ xuất hiện. Sửa chữa (repairs), mặc dù rất ít gặp, sẽ được thực hiện tối đa là 2 lần một năm.

Mượn giấy phép (Borrow)
Khả năng này áp dụng với các giấp phép Concurrent Use License trong ArcGIS Desktop 10. Nó cho phép một người sử dụng có thể tạm thời mượn một Concurrent Use License trong một khoảng thời gian nhất định trong khi người đó ngắt kết nối với hệ thống mạng nội bộ. Để tránh nhầm lẫn, không nên dùng thay thế các cụm từ “borrow” và “checkout”. Checkout là từ dùng để chỉ việc sử dụng một license khi vẫn kết nối với máy chủ quản lý license.

 • Thời gian mượn license do người quản trị cài đặt cho tất cả các giấy phép mượn từ một máy chủ quản lý license.
 • Số lượng mà một license được mượn là không giới hạn.
 • Người sử dụng trong hệ thống mạng chỉ thấy những giấy phép (phần mềm lõi và các extensions) mà vẫn có thể được cho mượn.
 • Giấy phép được cho mượn sẽ “trở về” hệ thống mạng khi đến ngày hết hạn cho mượn.
  Nếu máy tính của người sử dụng có mượn giấy phép bị mất hoặc hư hỏng, giấy phép đó vẫn bị coi là đang được cho mượn cho đến ngày hết hạn. Do đó, người quản lý nên quy định khoảng thời gian cho mượn giấy phép ngắn hơn.

Lưu thông tin cấp phép
Phương pháp quản lý giấy phép này đặc biệt hữu dụng nếu tổ chức của bạn có một số lượng lớn license. Một file provisioning chứa đựng một tập hợp các authorization numbers trong một file duy nhất, file này được gửi cho người sử dụng và có thể được tải lên trực tiếp vào trong SAW. Bạn có thể tạo ra file này thông qua Customer Service Website hoặc sử dụng một trình biên soạn văn bản, ví dụ như Notepad. Xem thêm tài liệu để biết thêm thông tin.

Sổ kiểm tra (Audit Log)
Audit Log lưu lại thông tin về việc mượn và trả giấy phép Concurrent Use. Bạn có thể kiểm tra file log bằng cách sử dụng License Server Administrator của ArcGIS.

File các tùy chọn (Options File)
File các tùy chọn cho phép người quản trị license quản lý quyền truy cập các Concurrent Use License của người sử dụng trên máy chủ quản trị license. Người sử dụng được nhận diện bởi tên truy cập, tên máy, hoặc địa chỉ IP.