Added on 06/10/2016 Category

Giải pháp tổng thể cho các đơn vị Kiểm Lâm tại Việt Nam, phần mềm được xây dựng dựa trên nềm WEBGIS với công nghệ tối ưu của công ty VietGIS. Là một giải pháp tối ưu cho công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như công tác phòng và chống cháy rừng. Sự kết hợp giữa công nghệ thông tin tiên tiến với công nghệ GIS và các nền tảng thiết bị di động công nghệ cao.

1

Các tính năng ưu việt:

1. Kết nối với các trạm khí tượng đặt tại các vùng khí tượng phù hợp:

 • Hệ thống tự động kết nối và truyền tài số liệu từ các trạm khí tượng
 • Tự động đồng bộ và tính toán số liệu
 • Tự động kết nối với các bảng dự báo cấp cháy

22. Cảnh báo cháy rừng

 • Hệ thống tự động thu dữ liệu điểm cháy và liên kết với bản đồ kiểm kê rừng để hiển thị và cảnh bảo vị trí điểm cháy
 • Tự động gửi thông tin điểm cảnh báo cháy đến các thiết bị mobile

4

3. Quản lý các nguồn lực

 • Hệ thống cung cấp các công cụ để cập nhật các nguồn lực để quản lý: các vị trí hạt kiểm lâm, chòi canh, trạm gác…

4. Quản lý các đối tượng: cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, cơ sở chế biến lâm sản, cơ sở giống cây

 • Hệ thống cung cấp các công cụ để quản lý, cập nhật vị trí các điểm cơ sở
 • Hệ thống quản lý giấy phép cho các cơ sở với các tính năng như: cảnh báo giấy phép sắp hết hạn, cập nhật thông tin vi phạm, xử lý vi phạm.

5. Các tính năng phân tích dữ liệu

 • Hệ thống cung câp các tính năng phân tích dữ liệu, hiển thị bản đồ chuyên đề
 • Các tính năng kết xuất báo cáo biểu đồ

6. Các tính năng quản trị và phân quyền hệ thống

 • Hệ thống cung cấp các tính năng quản trị người dùng nâng cao

(Chức năng chi tiết vui lòng liên hệ công ty VietGIS để được tư vấn)