I. Giới thiệu chung

Công nghệ GIS trên nền tảng điện toán đám mây đã và đang dần phổ biến tại Việt Nam trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 đang từng bước được triển khai mạnh mẽ. Với ưu thế cao hơn hẳn so với việc quản lý dữ liệu trên giấy tờ, công nghệ GIS giúp tổ chức dữ liệu thành một hệ thống rõ ràng, lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn, hiển thị dữ liệu một cách trực quan về mặt không gian của đối tượng trên bản đồ và truy xuất thông tin nhanh chóng.  Trong lĩnh vực Bưu chính và Viễn thông, GIS cũng đã được áp dụng như là một công cụ quản lý hiện đại về cơ sở hạ tầng, quản lý khách hàng, quy hoạch, thiết kế, giám sát mạng bưu chính viễn thông và các hoạt động hàng ngày của các đơn vị và doanh nghiệp,..

Đi theo xu thế đó, công ty VietGIS đã nghiên cứu và triển khai thành công ứng dụng quản lý hạ tầng Bưu chính viễn thông trên nền tảng CloudGIS tiên tiến nhằm giải quyết bài toán tối ưu phát sóng, tối ưu chất lượng phục vụ của lĩnh vực Viễn Thông. Nhằm mục đích chính như sau:

1. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hạ tầng bưu chính viễn thông

Từng thông tin chi tiết của các đối tượng quản lý đều được cập nhật trên phần mềm. Với các tính năng cập nhật thông tin, tìm kiếm thông tin, kiểm tra thông tin, điều chỉnh thông tin, xuất báo cáo… người dùng sẽ quản lý thông tin cơ sở dữ liệu hạ tầng bưu chính viễn thông một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời.  Với những ứng dụng trên, hệ thống phần mềm sẽ là công cụ  hữu ích phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác quản lý, cấp phép, xây dựng quy hoạch về lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Thông tin về ngành bưu chính viễn thông sẽ được cung cấp đầy đủ rõ ràng góp phần đẩy mạnh hiệu quả, năng lực quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông; tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý nhà nước về hạ tầng bưu chính viễn thông.

2. Phục vụ công tác quy hoạch, quản lý và chỉnh trang đô thị

Với hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, phần mềm cho phép nhà quản lý nắm bắt số liệu về hạ tầng bưu chính viễn thông, qua các công cụ phân tích đối tượng theo không gian, vị trí, vùng phục vụ để thực hiện công tác phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống, thẩm định kế hoạch phát triển của doanh nghiệp, cấp phép phát triển mới, phục vụ công tác hoạch định kế hoạch, quy hoạch hạ tầng bưu chính viễn thông. Với hình ảnh trực quan của hiện trạng và các phương pháp tính toán sẽ hỗ trợ nhà quản lý cho phép doanh nghiệp phát triển hạ tầng ở những khu vực nào để đảm bảo an toàn thông tin và mỹ quan đô thị.

3. Phục vụ công tác cấp phép và xin phép của doanh nghiệp khai thác hạ tầng bưu chính viễn thông

Đối với việc cấp phép phát triển hạ tầng trạm BTS, hạ tầng mạng truyền dẫn, phần mềm là công cụ hỗ trợ tối đa cho nhà quản lý trong việc cấp phép.

4. Phục vụ công tác tra cứu thông tin của doanh nghiệp, người dân

Phần mềm sẽ cung cấp thông tin theo các đối tượng:-   Thông tin tổng hợp các số liệu hạ tầng bưu chính viễn thông.-   Thông tin từng loại đối tượng được quản lý theo doanh nghiệp, theo địa phương.-   Thông tin đặc tính kỹ thuật của từng đối tượng.-   Thông tin pháp lý của từng loại đối tượng.-   Thống kê theo phạm vi không gian và hỗ trợ nhà quản lý trong việc cấp phép.

5. Phục vụ công tác cập nhật thông tin, dữ liệu và chia sẻ thông tin dữ liệu liên thông

Phần mềm có khả năng cập nhật thông tin, dữ liệu và chia sẻ thông tin dữ liệu tích hợp dữ liệu về hạ tầng viễn thông với các ngành có liên quan.

II. Tính năng chính

Với các mục tiêu chính đó Công ty VietGIS đã xây dựng ứng dụng với các tính năng chính như sau:

1. Nhóm chức năng hệ thống GIS cơ bản

Chức năng thao tác trên bản đồ; Export bản đồ ra định dạng ảnh; In bản đồ trực tiếp có khung in theo mẫu; Chức năng thiết lập hiển thị nhãn cho lớp dữ liệu trên bản đồ; Chức năng bật/tắt lớp bản đồ, chức năng thiết lập hiển thị tooltip cho lớp dữ liệu trên bản đồ;….

2. Nhóm các chức năng Quản trị: bao gồm các chức năng về Quản trị người dùng

Quản lý phân quyền truy cập; Quản trị sao lưu phục hồi; Quản lý danh mục; Quản lý công việc; Xuất nhập dữ liệu ….

3. Nhóm chức năng chuyên đề chính

– Quản lý trạm BTS: Thêm mới; xem xét một trạm, nhiều trạm để cho ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của thành phố, việc sử dụng chung hạ tầng dựa vào kết quả xem xét; quản lý tiến độ, kết quả xem xét, xem danh sách tuyến, khu vực quy hoạch lắp đặt các cột ăng ten theo đơn vị hành chính; thống kê, xem thông tin chi tiết, phóng tới, xuất excel các cột ăng ten thuộc tuyến, khu vực quy hoạch cần chuyển đổi theo loại cột ăng ten, theo nhà mạng, theo năm, theo đơn vị hành chính, theo đơn vị chủ sở hữu cột ăng ten, theo dùng chung, …; quản lý tiến độ, kết quả chuyển đổi; báo cáo thống kê; …

– Quản lý tuyến cáp viễn thông: Thêm mới tuyến; xem xét một tuyến, nhiều tuyến để cho ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của thành phố, việc sử dụng chung hạ tầng dựa vào kết quả xem xét; quản lý tiến độ, kết quả xem xét; xem danh sách tuyến, khu vực quy hoạch chỉnh trang, ngầm hóa cáp theo đơn vị hành chính; thống kê, xem thông tin chi tiết, phóng tới, xuất excel các tuyến cáp cần chỉnh trang, ngầm hóa theo nhà mạng, theo năm, theo đơn vị hành chính, theo đơn vị chủ sở hữu cột ăng ten, theo dùng chung,…; quản lý tiến độ, kết quả chỉnh trang, ngầm hóa; báo cáo thống kê; …

– Quản lý Điểm cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông: Thêm mới điểm cung cấp dịch vụ viễn thông; xem xét một điểm, nhiều điểm để cho ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của thành phố, việc sử dụng chung hạ tầng dựa vào kết quả xem xét; quản lý tiến độ, kết quả xem xét; Thống kê, báo cáo; ….

– Quản lý thông tin doanh nghiệp đầu tư hạ tầng viễn thông: Thêm mới doanh nghiệp viễn thông; Báo cáo thống kê;…

……

III. Nền tảng Phát triển

Công ty VietGIS sử dụng nền tảng mã nguồn mở tiên tiến nhất hiên nay để phát triển ứng dụng với mục đích

1. Hệ thống được bảo mật, và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu

2. Hệ thống được triểnk hai nhanh chóng, thuận lợi

3. Giảm chi phí triển khai, chi phí vận hành

4. Dễ dàng chuyển giao công nghệ

5. Dễ dàng nâng cấp và bổ sung tính năng, thông tin.

IV. Hình thức triển khai

1. Triển khai trọn gói

Ứng dụng được đóng gói và triển khai trên hạ tầng của khách hàng: bao gồm cả mã nguồn và dữ liệu gốc.

2. Thuê dịch vụ

Dịch vụ được cung cấp với hình thức cho thuê, khách hàng sẽ được cung cấp các tính năng của ứng dụng dưới hình thức thuê dịch vụ từ VietGIS.

V. Giao diện mẫu