Client DMC Added on 08/09/2015 Category Web Design

Trong những năm qua, một số cơ sở dữ liệu và bản đồ số đã được xây dựng để phục vụ công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, các cơ sở dữ liệu và bản đồ này chưa được khai thác đầy đủ do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan:

 • Các dữ liệu hiện tại không cập nhật, cũ, và không chính xác, do vậy các mô hình: lũ, phương án di dân, bản đồ hệ thống các công trình không chính xác, không đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị trong công tác quản lý
 • Dữ liệu không đầy đủ, manh mún
 • Dữ liệu mang tính chất mô phỏng đơn giản, không thể sử dụng cho phân tích không gian và làm đầu vào cho các mô hình quản lý thiên tai..
 • Khó có thể cập nhật hàng năm

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, cuối năm 2011 Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai – DMC đã phối hợp cùng với Công ty đã triển khai hệ thống bản đồ các công trình khí tượng thủy văn trên mạng Internet.

Các tính năng của phần mềm:

 • Chức năng cơ bản: phóng to/thu nhỏ, dịch chuyển bản đồ
 • Cập nhật thông tin
 • Tìm kiếm đối tượng
 • Chồng ghép lớp
 • Liên kết với bản đồ quét, ảnh, báo cáo
 • Truy vấn/ tra cứu thông tin
 • Tổng hợp báo cáo theo nhu cầu
 • Kết xuất kết quả truy vấn/tra cứu dưới dạng ảnh, báo cáo
 • In ấn

Hiệu quả của phần mềm mang lại:

 • Dữ liệu sẽ được sử dụng cho việc xây dựng các mô hình hỗ trợ ra quyết định.
 • Bộ bản đồ chuyên đề sẽ hỗ trợ cho cán bộ trung ương cũng như địa phương trong công tác thực địa hoặc trong tình huống khẩn cấp, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin để có thể đưa ra những hướng dẫn, chỉ đạo cần thiết, chính xác.
 • Phần mềm sẽ hỗ trợ các cán bộ trực ban cập nhật, theo dõi, chia sẻ thông tin nhanh chóng giúp cho việc điều hành, phối hợp hoạt động được hiệu quả hơn.
 • Hỗ trợ cho việc theo dõi các hoạt động khác: quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, đào tạo, tập huấn, …