Added on 13/10/2015 Category Hạ tầng đô thị

WAGIS (Water GIS) là một phần mềm nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý mạng lưới cho ngành cấp nước. Phần mềm này là kết quả của sự nỗ lực làm việc hiệu quả trong một thời gian dài của các chuyên gia VietGIS

WAGIS2

WAGIS bao gồm các phân hệ sau:

 1. CSDL tích hợp thông tin của hệ thống cấp nước và bản đồ nền.

CSDL tích hợp bao gồm CSDL GIS nền, các dữ liệu không gian và thuộc tính của hệ thống cấp nước như:

 • Bản đồ nền chi tiết
 • CSDL GIS về đường ống, rò rỉ, vùng rò rỉ, các đồng hồ áp lực, dòng chẩy, trạm bơm, đồng hồ khách hàng vv….
 • Các thông tin liên quan khác như mật độ dân cư, công trình xây dựng: nhà cửa, đường giao thông v.v… tại vùng hệ thống cấp nước đi qua.

Đây là một CSDL lớn được xây dụng được xây dựng trên cơ sở:

 • Công nghệ của ESRI
 • Công nghệ quản lý CSDL quan hệ của Oracle, MS. SQL Server
 • Công nghệ lưu trữ, quản lý, versioning của ESRI
 1. Đăng ký đường ống (Pipe registration)

Hệ thống quản lý đường ống là một hệ thống GIS quản lý, lưu trữ và phân tích một khối lượng thông tin đồ sộ về mạng lưới cấp nước như loại ống, kích thước, chất liệu, ngày lắp đặt, giá cả, hãng sản xuất, độ bền, người lắp đặt v.v… Đồng thời cập nhật liên tục thông tin về lưu lượng dòng chảy, áp suất dòng chảy. Các thông tin xử lý cùng với các thông tin liên quan khác có trong CSDL như địa hình, đường giao thông, mật độ dân cư v.v…

Đăng ký đường ống dẫn: cho phép người quản lý tìm kiếm các điểm cuối của đường ống, tính toán đường ống dịch vụ, tính toán các mạng lưới độc lập, kiểm tra tính chính xác của thông tin khi nhập vào v.v… Ngoài ra còn cho phép kiểm tra tình trạng của đường ống theo các điều kiện khác nhau: theo vùng, theo chủng loại, theo thời gian lắp đặt, theo tần suất rò rỉ v.v… để từ đó lập kế hoạch đầu tư duy tu, bảo dưỡng, thay thế một cách hợp lý, kịp thời.

Điểm nổi bật của module đăng ký đường ống là hệ thống cho phép người dùng sử dụng các mẫu (Template) để cập nhật số liệu bản đồ, tương tự như trên phần mềm ArcGIS 10.x. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc biên tập và cập nhật số liệu, tránh nhầm lẫn và nâng cao hiệu suất cập nhật.

 1. Hệ thống quản lý khách hàng (Customer Service)

Customer Service quản lý các thông tin liên quan tới khách hàng như: thông tin cá nhân, khối lượng nước tiêu thụ hàng tháng, điểm cung cấp nước, CSDL về đồng hồ nước v.v… Hệ thống này được nối với hệ thống tính hoá đơn cho khách hàng (billing system). Billing system có nhiệm vụ in ra hoá đơn hàng tháng cho khách hàng. Việc in ra hoá đơn cho khách hàng được thực hiện theo từng vùng phục vụ (supply zone) hoặc theo tuyến phố nơi đường ống đi qua.

Customer Service cho phép thực hiện các truy vấn để đưa ra các thông tin về khách hàng như: theo tên, theo số điện thoại, theo vùng, theo địa chỉ, theo ngày trả tiền nước, theo tiền nợ đọng v.v…

 1. Scada
 • Theo dõi diễn biến số liệu các thông tin SCADA truyền về
 • Thể hiện bằng các biểu đồ trực quan, sinh động
 • Ra quyết định kịp thời nếu phát hiện bất thường
 1. Vận hành bảo dưỡng
 • Lập kế hoạch vận hành bảo dưỡng và kinh phí vận hành
 • Kế hoạch bảo trì và kinh phí bảo trì
 • Theo dõi thống kê báo cáo thực hiện kế hoạch.
 • Theo dõi các thông tin liên quan đến việc lập kế hoạch
 • Cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch
 • Tự động cảnh báo cho người dùng để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc.

Từng hạng mục tài sản sẽ được tách ra để theo dõi cụ thể, các kế hoạch bảo hành bảo trì sẽ được xây dựng và theo dõi nhằm giúp lãnh đạo Công ty kịp thời ra những quyết định phù hợp và kịp thời. Vai trò nhiệm vụ của từng phòng, tổ nhóm và cá nhân cũng sẽ được đưa vào một cách cụ thể trong hệ thống. Từ đó những hoạt động liên quan đến từng khâu và tài sản trong hoạt động của Công ty sẽ được phân bổ rõ ràng.

 1. Phân tích, báo cáo

WAGIS cung cấp công cụ phân tích thống kê trên tập hợp thông tin về hệ thống cấp nước, nhằm tìm ra quy luật hoạt động của hệ thống cung cấp nước, ví dụ như diễn biến của lượng nước tiêu thụ theo các tháng trong 1 năm, tần xuất rò rỉ theo chủng loại ống nước, theo khu vực, theo thời gian sử dụng, mức độ rò rỉ, độ bền của đường ống, van v.v… để từ đó giúp cơ quan cấp nước đưa ra các dự báo và điều chỉnh các hoạt động của mình cho phù hợp với thực tế.

Việc áp dụng WAGIS sẽ cho phép quản lý hệ thống cấp nước một cách tổng thể và đồng bộ, nâng cao năng lực quản lý, giảm thiểu thất thoát và duy trì được tính ổn định của toàn hệ thống. WAGIS là một hệ thống mở, có thể tương thích với các chương trình, mô hình tính toán mạng tối ưu.