Added on 13/10/2015 Category Web Design

WebGIS là một giải pháp client – server cho phép quản lý, phân tích, cập nhật, phân phối thông tin bản đồ và GIS trên mạng Internet, giảm thiểu chi phí đầu tư phần mềm, phần cứng cho người dùng cuối; giao diện thân thiện, đơn giản phù hợp với nhiều người dùng.

WebGIS thích hợp với các cơ sở dữ liệu bản đồ, GIS từ rất bé cho đến rất lớn, có khả năng tuỳ biến cao, phù hợp với nhiều loại hình tổ chức.

Một số đặc điểm của một hệ thống WebGIS

WebGIS2

Cho phép quản lý nhiều bản đồ

 • Người dùng có thể chọn và mở bất kỳ một bản đồ, chương bản đồ nào nằm trong CSDL.
 • Có thể bật tắt các lớp, nhóm các lớp thông tin và xem định nghĩa hiển thị lớp, thanh tỷ lệ của một bản đồ.
 • Thực hiện các thao tác phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển, hỏi đáp, tìm kiếm.

Cho phép chọn lọc, tìm kiếm thông tin

 • Đo khoảng cách các đối tượng.
 • Xem thông tin thuộc tính và không gian của một đối tượng
 • Tìm kiếm đối tượng trên bản đồ.

Cho phép cập nhật thông tin

 • Cập nhật trực tiếp các thông tin thuộc tính của một đối tượng trên trang Web, ví dụ như các chỉ tiêu về dân số, kinh tế, đầu tư của một huyện.
 • Cập nhật các thông tin không gian trên trang Web, ví dụ như toạ độ địa lý của một trường đại học, một trạm xá.
 • Thêm mới một điểm (trường học, bệnh viện, bưu điện,..), một đường, một polyline hay polygon, nhằm phục vụ cho các mục đích thu thập số liệu, điều tra theo dõi trên diện rộng.
 • Đồng thời người dùng cũng có thể xoá bỏ trực tiếp các đối tượng trên bản đồ bằng một thao tác đơn giản ngay trên giao diện Web.
 • Khi thay đổi thông tin, hệ thống sẽ tự cập nhật và tạo nên biểu đồ tương ứng.

Quản trị hệ thống

 • Phân quyền cho người dùng các cấp.
 • Tính bảo mật hệ thống cao, đảm bảo thông tin trong CSDL được an toàn.
 • Khả năng lưu vết của hệ thống, tự tạo ra các log file.

In ấn

Người dùng có thể in bản đồ ở bất kì tỷ lệ nào, và bất kỳ lớp nào. Nếu khi in người dùng muốn bổ sung các thông tin khác thì họ có thể soạn thêm nội dung rồi mới in ra.

Tích hợp Multimedia

 • Người dùng có thể xem các báo cáo ứng với mỗi bản đồ và được phân theo các năm báo cáo.
 • Quản lý cập nhật thông tin cho báo cáo.

Trong khi xem báo cáo thì có thể xem các biểu đồ tổng kết, các hình ảnh, âm thanh, film tài liệu phụ họa cho bản báo cáo.