Công cụ phát triển
Esri cung cấp các công cụ, các thành phần và phần mềm nhằm giúp bạn: Xây dựng và triển khai các ứng dụng GIS trên đa nền tảng, Xuất bản và sử dụng các dịch vụ web GIS dạng REST hoặc SOAP, Tạo các bản đồ đơn giản từ dữ liệu vốn có trong tổ chức của mình.

Mạng lưới phát triển của Esri (Esri Developer Network – EDN) là một chương trình đăng kí sử dụng với chi phí được đóng hàng năm cung cấp một phương thức hiệu quả để đăng kí các sản phẩm và công cụ ArcGIS của Esri. Dù bạn là nhà phát triển mạng, máy tính để bàn, di động, hay máy chủ, EDN đều có các nguồn tài nguyên bạn cần để xây dựng các ứng dụng và giải pháp GIS.

Với một đăng kí sử dụng với chi phí được đóng hàng năm EDN, bạn sẽ nhận được: 

 1. Bộ mở rộng của phần mềm ESRI cùng với dữ liệu và bản đồ
 2. Giảm giá hỗ trợ và đào tạo
 3. Truy cập các công cụ và công nghệ phát triển mới chỉ có trên EDN
 4. Giấy mời sử dụng các bản beta mới

EDN bao gồm:

 1. ArcGIS Server (gồm các phiên bản Advanced, Standard, và Basic) cho các nền tảng Microsoft .NET và Java
 2. Các mở rộng của ArcGIS Server: 3D, Data Interoperability, Geostatistical, Image, Network, Schematics, và Spatial
 3. Bộ công cụ phát triển ArcGIS Engine dành cho .NET, Java, COM, và C++ đa nền tảng (cross-platform)
 4. ArcGIS Engine Runtime
 5. Các mở rộng của ArcGIS Engine: 3D, Data Interoperability, Geodatabase Update, Maplex, Network, Schematics, Spatial, và Tracking
 6. ArcGIS Mobile
 7. ArcGIS Desktop (đăng kí thêm) với các mở rộng 3D, Network, và Spatial
 8. Dữ liệu và bản đồ mẫu cho ArcGIS
 9. Giảm giá hỗ trợ và đào tạo

Tài nguyên:
Là một nhà phát triển, bạn có thể truy cập đến các tài liệu trực tuyến, các blog, các máy chủ GIS và các dịch vụ mẫu, nơi trưng bày các mã nguồn (code galleries), các công cụ phát triển phần mềm trực tuyến, và hơn thế nữa, tại ArcGIS Resource Centers.

Cơ chế giấy cấp phép:
Các giấy cấp phép EDN chỉ dùng cho các mục đích nghiên cứu, phát triển, kiểm thử và trình diễn các ứng dụng của bạn. Mỗi đăng kí EDN chỉ có thể được dùng bởi một nhà phát triển đơn lẻ được ủy quyền. Để biết chi tiết về các điều khoản và các điều kiện sử dụng, hãy xem Esri Master License Agreement.