ArcGIS Book: 10 Ý tưởng lớn ứng dụng GIS vào Thế giới của bạn

Thế giới không ngừng thay đổi, sự phát triển và hội tụ của các xu hướng công nghệ và xã hội đã đưa hệ thống thông tin địa lý (GIS) phát triển một cách nhanh chóng. Đây chính là kỷ nguyên của GIS. Hãy khám phá 10 “ý tưởng lớn” tóm lược những xu hướng toàn cầu này và cùng xem làm thế nào để áp dụng những ý tưởng này vào thế giới của riêng bạn qua cuốn sách: […]

Read More →