Bản cập nhật của Google Maps sẽ có tính năng tự động dự đoán đường đi

Google Maps sẽ có một tính năng mới, đó là tự động dự đoán đường đi của bạn ngay khi bạn bắt đầu di chuyển. Tính năng mới với tên gọi “driving mode” sẽ sử dụng lịch sử tìm đường của bạn và nhiều yếu tố khác để dự đoán điểm đến. Cách dùng của nó như sau: Bản cập nhật sẽ bổ sung thêm một tab có tên gọi “Start Driving” vào Google Maps. Nếu bạn lựa chọn chức […]

Read More →