Năm 2015 đảm bảo 85% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi dự tính con số trên khi Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn kết thúc giai đoạn 3 vào cuối năm nay. Ngày 02/10, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm chương trình nước sạch và vệ sinh tại 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia do Bộ NN & PTNT phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế […]

Read More →