Thông điệp ngày Nước Thế giới 2016 (22/03)

Ngày 22/03 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày Nước Thế giới. Năm nay 2016, ngày Nước Thế giới được kỷ niệm với chủ đề: “Nước và việc làm” để nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều giữa nước và các chương trình việc làm hữu ích hướng đến đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Vào ngày này, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều tổ chức các hoạt động chào mừng […]

Read More →