Triển lãm và Hội thảo Vietwater lần thứ 7 – Vietwater 2015

Với chủ đề “Diễn đàn Ngành nước Việt Nam 2015: Hướng đến Công nghệ mới, Bền vững và Tiết kiệm năng lượng trong ngành Nước và Xử lý nước thải” được phối hợp tổ chức bởi Hội cấp thoát nước Việt nam nhằm tìm ra những giải pháp phát triển kinh doanh trong ngành, Triển lãm quốc tế hàng đầu ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam – Vietwater 2015 sẽ diễn […]

Read More →