Giới thiệu về Utility Network for ArcGIS

Chúng ta đang tiến tới một xã hội khác biệt hoàn toàn – một làn sóng mới sẽ phát triển do nguồn lực hạn chế. Để phát triển, chúng ta phải tái chế quay vòng, loại bỏ phát thải và phải hiệu quả hơn. Ai sẽ bị ảnh hưởng bởi làn sóng mới này? Các công ty công ích, quản lý mạng lưới đường ống và các doanh nghiệp viễn thông? Hiện tại họ đang đối phó với các yêu cầu […]

Read More →

Triển lãm và Hội thảo Vietwater lần thứ 7 – Vietwater 2015

Với chủ đề “Diễn đàn Ngành nước Việt Nam 2015: Hướng đến Công nghệ mới, Bền vững và Tiết kiệm năng lượng trong ngành Nước và Xử lý nước thải” được phối hợp tổ chức bởi Hội cấp thoát nước Việt nam nhằm tìm ra những giải pháp phát triển kinh doanh trong ngành, Triển lãm quốc tế hàng đầu ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam – Vietwater 2015 sẽ diễn […]

Read More →

Hội thảo về hệ thống theo dõi, đánh giá NS và VSMT NT

Ngày 18/05/2011 tại Khách sạn Riverside – TP. Đà Nẵng,  Bộ NN & PPTNT đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết những thành tựu đạt được của Chương trình hợp tác Việt Nam – Unicef giai đoạn 2006 – 2011 và định hướng hợp tác giai đoạn 2012 – 2016 về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cùng với Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMT Nông thôn. Thành phần tham dự bao gồm: Đại diện Sở Nông nghiệp […]

Read More →