Ngày 18/05/2011 tại Khách sạn Riverside – TP. Đà Nẵng,  Bộ NN & PPTNT đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết những thành tựu đạt được của Chương trình hợp tác Việt Nam – Unicef giai đoạn 2006 – 2011 và định hướng hợp tác giai đoạn 2012 – 2016 về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cùng với Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMT Nông thôn. Thành phần tham dự bao gồm:

  • Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố;
  • Đại diện Trung tâm Nước sạch và VSMTNT các tỉnh, thành phố;
  • Đại diện nhà tài trợ là Unicef Việt Nam;
  • Các đơn vị tư vấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo những thành tựu đạt được trong chu kỳ hợp tác Việt Nam – Unicef chu kỳ 2006÷2011, và và được nghe Báo cáo kết quả đồng hành cùng Việt Nam giải quyết vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong thời gian qua và định hướng hợp tác của Unicef giai đoạn 2012÷2016 tại Việt nam do đại diện Unicef tại Việt Nam trình bày.

Cũng tại đây, Trung tâm quốc gia nước sạch và VSMT Nông thôn đã báo cáo Kết quả thực hiện hệ thống theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đơn vị tư vẫn đã Giới thiệu Kết quả nâng cấp phần mềm hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu Quốc gia Theo dõi, Đánh giá NS&VSMTNT.

Đơn vị tư vấn cũng đã trình bày sự cần thiết và những ưu điểm vượt trội của việc nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới và đã nhận được sự quan tâm, đánh giá rất cao của các vị lãnh đạo cũng như đại biểu tham dự hội nghị.

Chương trình sau khi hoàn thiện sẽ triển khai và đưa vào sử dụng rộng rãi ở các Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố; các TT Nước sạch và VSMT NT các tỉnh, thành phố ở 63 tỉnh của cả nước, phục vụ cho mục đích theo dõi, giám sát các chỉ số cấp nước và VSMT NT toàn quốc.

Hoi nghiQuang cảnh hội nghị.