ImageViewSáng 15/8/2012 tại Công viên phần mềm Đà Nẵng, Sở TT&TT Đà Nẵng đã chính thức khởi động dự án “Xây dựng và triển khai các ứng dụng CNTT-TT cho các cơ quan chính quyền của thành phố Đà Nẵng”.

Đây là gói thầu thuộc dự án Phát triển CNTT-TT Việt Nam được triển khai tại TP Đà Nẵng. Chủ đầu tư là Sở TT&TT Đà Nẵng, đơn vị trúng thầu là Liên doanh Hyundai Information Technology LTD và Công ty Cổ phần công nghệ DTT. Dự án được triển khai trong 9 tháng với tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng, những ứng dụng CNTT-TT cho các cơ quan chính quyền của TP Đà Nẵng được xem là “linh hồn”, là giải pháp nền tảng trong lộ trình xây dựng và vận hành Chính quyền điện tử TP Đà Nẵng vì có sự tương tác trực tiếp trên quy mô rộng đối với các tổ chức và công dân.

Bên cạnh đó, những ứng dụng CNTT-TT sẽ kết nối các cơ quan chính quyền TP Đà Nẵng vào một hệ thống cùng chia sẻ các nguồn tài nguyên, cơ sở dữ liệu, chia sẻ các yêu cầu mà tổ chức và công dân đòi hỏi để phối hợp xử lý một cách nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

Cụ thể, 12 dịch vụ công điện tử được xây dựng và triển khai gồm: Quản lý giấy phép lái xe, Quản lý hộ tịch, Quản lý trợ cấp cho người nghèo, Quản lý đánh bắt cá, Quản lý quyền sử dụng đất, Quản lý đăng ký kinh doanh, Quản lý dự án đầu tư, Quản lý cấp phép xây dựng, Mua sắm điện tử, Thông tin địa lý, Quản lý sức khỏe, Phường điện tử/Quận điện tử, Giao diện người dùng.

Ngoài các dịch vụ công trên, dự án đặt mục tiêu xây dựng một “nền tảng” vững chắc và linh hoạt cho chính phủ điện tử Đà Nẵng được đặt tên là Danang EgovPlatform nhằm hỗ trợ các ứng dụng tích hợp và phát triển đầy đủ trong giai đoạn bảo trì tiếp theo.

Sau lễ khởi động này, 3 Sở TT&TT Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM sẽ “ngồi lại” với nhau nhằm tìm kiếm giải pháp chuẩn hóa khung xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử cho 3 thành phố lớn, tiến tới áp dụng chung cho toàn quốc.

(Theo ICTNews)