Lập bàn đồ và tương tác với dữ liệu vị trí của bạn

Xây dựng bản đồ trên nền web tương tác với ArcGIS Online, phần mềm lập bản đồ trên nền web của Esri. Với cách trình bày mới và chi tiết được cải tiến khi bạn tương tác với dữ liệu, phóng to và tìm kiếm trên bản đồ. Sử dụng các kiểu lập bản đồ thông minh, theo hướng dữ liệu và các công cụ phân tích trực quan để có được thông tin vị trí. Làm việc hiệu quả trong tổ chức của bạn bằng cách cộng tác xây dựng và sử dụng bản đồ. Chia sẻ thông tin chi tiết của bạn với những người cụ thể hoặc toàn bộ thế giới.

Bạn có thể làm gì với ArcGIS Online?

Tạo các bản đồ

Xây dựng bản đồ tương tác để giải thích dữ liệu của bạn và khuyến khích người dùng khám phá. Lập bản đồ dữ liệu và có cách trình bày của riêng bạn bằng cách thêm dữ liệu vị trí hợp lệ vào ArcGIS Online. Sử dụng bản đồ thông minh để hướng dẫn khám phá và trực quan hóa dữ liệu của bạn.

Chia sẻ bản đồ và các ứng dụng

Chia sẻ bản đồ của bạn với các nhóm cụ thể hoặc tất cả mọi người. Tạo ứng dụng web với bản đồ của bạn cho việc trải nghiệm tương tác tập trung. Sau đó tích hợp các ứng dụng bạn đã xây dựng vào các công cụ kỹ thuật số của bạn bao gồm các trang web, bài đăng trên mạng xã hội và blog.

Sự phối hợp làm việc

Làm việc một cách hiệu quả trong tổ chức của bạn để xây dựng và sử dụng bản đồ. Người dùng nhận được quyền truy cập an toàn, dễ dàng vào dữ liệu, bản đồ và ứng dụng mà họ cần để thực hiện công việc của mình. ArcGIS Online đã sẵn sàng cho doanh nghiệp, có nghĩa là nó đáp ứng nhu cầu bảo mật, xác thực, quyền riêng tư và quản lý người dùng của các tổ chức lớn.

Phân tích dữ liệu

Việc hiểu dữ liệu của bạn trong bối cảnh vị trí bằng cách sử dụng các công cụ phân tích trực quan. Tiết lộ các mối quan hệ, xác định các vị trí chính, sử dụng các tuyến đường tối ưu và phân tích các mẫu để đưa ra dự đoán. Thêm ngữ cảnh có giá trị vào dữ liệu của bạn bằng cách kết hợp nó với dữ liệu nhân khẩu học và lối sống của Esri.

Làm việc với dữ liệu

Việc đưa dữ liệu của bạn vào một hệ thống mạnh mẽ có thể xác định địa lý, lưu trữ và mở rộng quy mô. Cập nhật và tbổ sung dữ liệu của bạn mà không làm gián đoạn bản đồ và ứng dụng sử dụng dữ liệu. Kiểm soát được ai có thể thêm và sửa đổi dữ liệu của bạn.

Được thiết kế để mang lại thành công cho bạn

Phần mềm hoạt động trên đám mây

Bởi vì là phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), ArcGIS Online chạy trên mọi thiết bị có kết nối internet. Cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới của nó cho phép bản đồ của bạn mở rộng quy mô, vì vậy hàng nghìn người có thể đồng thời tương tác với chúng. Esri quản lý các bản cập nhật và bảo trì phần mềm cho bạn.

Bảo mật và riêng tư

Được tin cậy bởi ngay cả những ngành được quản lý chặt chẽ nhất, ArcGIS Online liên tục giành được các chứng nhận về bảo mật và quyền riêng tư. Nó có khả năng phục hồi, dư thừa và được xây dựng với tính bảo mật cao ngay từ đầu.

Sẵn sàng cho doanh nghiệp

ArcGIS Online đáp ứng các yêu cầu vể CNTT của bạn bao gồm bảo mật, xác thực và quyền riêng tư. Nó lưu nhật ký và các báo cáo nâng cao khác để bạn có thể theo kịp các hoạt động của tổ chức mình. Bạn cũng có thể tích hợp thông tin đăng nhập dành riêng cho tổ chức của mình.


Để biết thêm thông tin về sản phẩm ArcGIS Online, liên hệ để báo giá và đặt hàng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:


Gọi cho chúng tôi theo số điện thoại:

(84-24) 6654 6992

8h30 – 17h30 (Thứ 2 – Thứ 6).

Gửi email đến địa chỉ:

contact@vietgis.com.vn


Truy cập trang web của ESRI tại địa chỉ: https://www.esri.com để tìm hiểu thêm về sản phẩm ArcGIS Online.