ENVI – Phần mềm xử lý ảnh viễn thám
ENVI (the Enviroment for Visualizing Images) là phần mềm xử lý ảnh viễn thám rất mạnh mẽ, được thiết kế để phục vụ các nhà khoa học có nhu câu nghiên cứu, phân tích dữ liệu ảnh viễn thám (Remote Sensing – RS), bao gồm các loại ảnh vệ tinh (satellite) và ảnh máy bay (aircraft). ENVI hỗ trợ hiển thị dữ liệu và phân tích các dữ liệu ảnh ở mọi kích thước và ở nhiều kiểu định dạng khác nhau – tất cả trong một môi trường thân thiện và dễ dàng sử dụng so với các phần mềm xử lý ảnh viễn thám khác.

ENVI có một thư viện khá đầy đủ các thuật toán xử lý dữ liệu ảnh cùng với giao diện cửa sổ đồ họa – tương tác thân thiện với người sử dụng. Phần mềm đã hỗ trợ các công cụ để thực hiện một số chức năng chính như: chuyển đổi dữ liệu (transforms), lọc ảnh (filtering), phân loại ảnh (classification), đăng ký hệ lưới chiếu (registration) và hiệu chỉnh hình học (geometric corrections), các công cụ để phân tích ảnh có độ phân giải phổ cao, các công cụ sử dụng cho ảnh radar.

ENVI cũng hỗ trợ cho phép xử lý những dữ liệu không phải là dữ liệu chuẩn, hiển thị và phân tích những ảnh lớn, và cũng cho phép mở rộng khả năng phân tích dữ liệu bởi các hàm của người dùng (plug-in functions).

ENVI được thiết kế dựa trên ngôn ngữ lập trình IDL (Interactive Data Language). IDL là một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc và hỗ trợ cho xử lý ảnh tích hợp. Tính mềm dẻo và linh hoạt của ENVI là nhờ phần lớn vào khả năng của IDL.


ERDAS IMAGINE – Bộ phần mềm xử lý ảnh địa không gian
Bộ phần mềm chuyên dụng cho xử lý ảnh địa không gian, cho phép khai thác và chiết tách thông tin dễ dàng từ tư liệu ảnh như một chuyên gia thực thụ, không đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm hay trình độ chuyên môn sâu. Với những công cụ xử lý ảnh mạnh và dễ sử dụng, ERDAS IMAGINE sẽ giúp bạn vừa đơn giản hoá công việc vừa đạt được hiệu quả sử dụng cao.


Các dịch vụ khác: