Đào tạo về GIS là một trong những thế mạnh và nhiệm vụ của VietGIS trong việc phát triển và quảng bá các sản phẩm về GIS, nhất là các sản phẩm ArcGIS ra thị trường.

Với lợi thế của VietGIS là đối tác của ESRI, VietGIS được tiếp cận với các phương pháp, bài giảng, tài nguyên của hãng dành cho các đối tác để triển khai và hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng các phần mềm ArcGIS.

Hãng cũng hỗ trợ Công ty trong việc đào tạo các Giảng viên thành thạo chuyên môn và nghiệp vụ về các phần mềm này, để giảng viên của Công ty chủ động giải quyết các vấn đề trong quá trình tác nghiệp.

Học viên theo học các khóa học về ArcGIS có thể được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn và quy định của hãng ESRI tùy theo mức độ được đào tạo.

Nội dung chương trình các khóa đào tạo có thể thay đổi theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, hoặc theo cấu trúc chương trình có sẵn.

Ngoài ra, VietGIS cũng cung cấp các khóa đào tạo chuyên ngành về GIS như Xây dựng CSDL GIS, các khóa đào tạo phát triển phần mềm GIS do Công ty phát triển.

Dưới đây là danh sách các khóa đào tạo về phần mềm ArcGIS:

 • ArcGIS Desktop cơ bản
 • ArcGIS Desktop nâng cao
 • ArcGIS Desktop Extension 3D Analyst
 • ArcGIS Desktop Extension Spatial Analyst
 • ArcGIS Desktop Extension Network Analyst
 • ArcGIS Desktop Extension ArcGIS Data Interoperability
 • ArcGIS Desktop Extension Schematic
 • ArcGIS Desktop Extension Maplex
 • ArcGIS Desktop Extension Geostatistical
 • ArcGIS Server
 • Lập trình ArcGIS Engine cơ bản
 • Lập trình ArcGIS Engine nâng cao

Các khóa đào tạo theo chuyên đề:

 • Sử dụng GIS trong thu thập CSDL mạng lưới: Cấp nước, Thoát nước, Điện lực, Viễn Thông
 • Sử dụng GIS trong thu thập CSDL hạ tầng đô thị: Chiếu sáng, Cây xanh, Tài sản giao thông,…
 • Sử dụng GIS trong thu thập CSDL môi trường
 • Sử dụng GIS trong Nông nghiệp

VietGIS cam kết rằng, các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đảm bảo tính chuyên nghiệp, chất lượng và độ tin cậy cao.


Các dịch vụ khác: