VietGIS là thành viên chính thức mạng lưới đối tác của Esri, cung cấp các sản phẩm phần mềm ArcGIS tại thị trường Việt Nam như ArcGIS Desktop, ArcGIS Server…

Mạng lưới đối tác của Esri (EPN) là một chương trình đối tác toàn cầu dành cho các công ty phát triển và thực hiện các dịch vụ và giải pháp GIS dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm của Esri. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại hình và kích cỡ doanh nghiệp khác nhau, từ các công ty tư vấn GIS khu vực cho đến các công ty đa quốc gia cung cấp các giải pháp thông tin địa lý trên toàn cầu.

Việc trở thành đối tác của Esri mang lại lợi thế cho VietGIS trong việc tiếp cận và định hướng công nghệ cho khách hàng trong việc lựa chọn xây dựng các dự án về GIS.

Danh mục các sản phẩm phân phối bao gồm:

  • ArcGIS for Desktop
  • ArcGIS for Server
  • ArcGIS Desktop Extensions
  • ArcGIS for Developers
  • ArcGIS Online
  • ArcGIS Mobile

Các chính sách của Esri đối với các đối tác, quý khách có thể tham khảo tại website của Esri hoặc trên website của Công ty Esri Việt Nam.

Nếu Quý khách có nhu cầu giới thiệu, báo giá hay đặt hàng các sản phẩm ArcGIS, quý khách vui lòng gửi mail tới địa chỉ: contact@vietgis.com.vn, hoặc gọi điện theo số 024 6654 6992 để được hướng dẫn cụ thể.


Các dịch vụ khác: