ArcGIS là một nền tảng địa lý cho tổ chức của bạn, cho phép bạn tạo ra, tổ chức và chia sẻ thông tin địa lý và các công cụ với bất cứ ai sử dụng bản đồ trực tuyến thông minh và ứng dụng hữu ích. Hoạt động hầu như ở bất cứ nơi nào – trên mạng nội bộ hoặc lưu trữ dưới dạng điện toán đám mây, và có thể truy cập từ máy tính để bàn, web, smartphones, và máy tính bảng.

ArcGIS bao gồm các nền tảng sau đây:
– ArcGIS Desktop
– ArcGIS Server
– ArcGIS Online
– ArcGIS for Developer

Truy cập vào trang web chính thức của Esri để tìm hiểu thêm về các nền tảng ArcGIS.