Tổng quan các Extension

 1. 3D Analyst: Phân tích dữ liệu từ góc nhìn thực tế.
 2. Geostatistical Analyst : Sử dụng các công cụ thống kê để tìm hiểu dữ liệu của bạn.
 3. Network Analyst: Tìm những đường đi phức tạp, cơ sở gần nhất, và phân tích phân vùng dịch vụ.
 4. Schematics: Trình diễn và tìm hiểu mạng lưới của bạn để đưa ra quyết định trong thời gian ngắn.
 5. Spatial Analyst: Đưa ra những câu trả lời từ dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích không gian cao cấp.
 6. Tracking Analyst: Xem và phân tích dữ liệu mang tính chất thời gian và xu hướng trong dữ liệu của bạn.
 7. Data Interoperability: Xóa bỏ những cản trở trong việc sử dụng và phân phối dữ liệu.
 8. Data Reviewer: Tự động hóa, đơn giản hóa và cải thiện quy trình quản lý chất lượng dữ liệu.
 9. Publisher: Tự do chia sẽ bản đồ và dữ liệu với những người sử dụng khác.
 10. Workflow Manager: Quản lý công việc và tài nguyên GIS tốt hơn.
 11. ArcScan: Nâng cao hiệu quả và tăng tốc thời gian chuyển đổi dữ liệu từ raster sang vector.
 12. Maplex: Thiết lập các bản đồ rõ ràng hơn thông qua việc sắp xếp vị trí của chữ và nhãn một cách tự động.

Chức năng chi tiết
3D Analyst
ArcGIS 3D Analyst cho phép bạn hiển thị và phân tích hiệu quả dữ liệu bề mặt. Với ArcGIS 3D Analyst, bạn có thể hiển thị một bề mặt từ nhiều điểm quan sát, hỏi đáp một bề mặt, xác định cái nhìn thấy được từ một địa điểm chọn sẵn trên một bề mặt, tạo một ảnh phối cảnh thực tế, và ghi chép hoặc biểu diễn chỉ dẫn ba chiều.

 • Phân tích dữ liệu địa hình để tìm ra những vật có thể nhìn thấy từnhiều góc nhìn khác nhau.
 • Lập mô hình những đối tượng dưới lòng đất như mỏ quặng, nước ngầm, mạng lưới và các thiết bị ngầm.
 • Xem và phân tích vùng bị ảnh hưởng của các vụ nổ hoặc thảm họa quân sự.
 • Xác định vị trí lắp đặt thiết bị và tài nguyên một cách hợp lý.
 • Chia sẽ thông tin 3D, hình ảnh động và kết quả phân tích với cấp trên và các nhà lãnh đạo.
 • Tạo các mộ hình thành phố 3D nhằm hỗ trợ việc quy hoạch và bảo trì.

Các phối cảnh 3D tạo ra các mô phỏng thực tế của dự án, môi trường, hoặc các tình huống quan trọng nhằm giúp khách hàng lên kế hoạch và chuẩn bị cũng như chủ động giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn.

 • Các nhà phát triển và quy hoạch thành phố có thể hiển thị hóa ảnh hưởng của các dựán và chia sẽ tầm nhìn với bên có liên quan.
 • Các nhà khoa học mỏ và địa chất có thể kiểm tra cấu trúc ngầm và tính toán trữ lượng.
 • Những người phụ trách quản lý tài sản có thể tạo mới và bảo trì tòa nhà, cơ sở hạtầng, và mạng lưới công cộng.
 • Các kĩ sư xây dựng có thể tìm tầm nhìn thẳng và phân tích bóng cho các tòa nhà, tháp và cơ sở hạ tầng công cộng.
 • Cảnh sát và nhân viên an ninh có được cảnh báo tình hình hoàn chỉnh hơn.
 • Nhân viên quân sự có thể thực hiện các nhiệm vụ thực và phân tích đường bay với các hiểm nguy tiềm ẩn.

Geostatistical Analyst
ArcGIS Geostatistical Analyst cung cấp một bộ các mô hình địa thống kê và các công cụ thăm dò dữ liệu không gian và các loại bề mặt. Với ArcGIS Geostatistical Analyst, bạn có thể tạo ra một bề mặt dự đoán có giá trị thống kê, cùng với những dự đoán ngẫu nhiên, với con số đo đạc dữ liệu hạn chế.

Với ArcGIS Geostatistical Analyst, bạn có thể:

 • Tìm hiểu giá trị dữ liệu và các mối quan hệ không gian, tìm những giá trị dữ liệu bất thường, kiểm tra các xu hướng toàn cầu và địa phương.
 • Sử dụng phân tích đa biến để tạo ra các mô hình thống kê tối ưu nhăm tạo ra các bản đồ đáng tin cậy sử dụng trong dự báo, dự đoán lỗi, quantile và nâng xác suất của việc ra quyết định.
 • Sửa đổi các thông số mô hình tương tác hoặc tự động tối ưu hóa chúng bằng việc xác nhận chéo.
 • Xác định vị trí tối ưu cho việc tạo mới hoặc cập nhật một mạng lưới giám sát.
 • Chuẩn bị cho các kịch bản xấu nhất bằng cách mô phỏng các ghi nhận môi trường thực tế.

ArcGIS Geostatistical Analyst giúp bạn kiểm tra các hiện tượng trong thế giới thực như:

 • Phân tích dữ liệu khí quyển.
 • Thăm dò dầu mỏ và khoáng sản.
 • Phân tích môi trường.
 • Thúc đẩy nông nghiệp.
 • Nghiên cứu cá và cuộc sống hoang dã.

Network Analyst
ArcGIS Network Analyst cung cấp chức năng phân tích không gian dựa trên hệ thống mạng lưới như tuyến đường, tuyến tàu, định hướng du lịch, cơ sở gần nhất, khu vực dịch vụ và location-allocation. Với ArcGIS Network Analyst, bạn có thể tự động lập mô hình mạng lưới thực tế, bao gồm đường một chiều, giới hạn rẽ và độ cao, giới hạn tốc độ, và nhiều loại tốc độ khác nhau tùy vào tình hình giao thông. Bạn có thể dễ dàng xây dựng các mạng lưới cho mình từ dữ liệu GIS bằng mô hình dữ liệu mạng lưới phức tạp.

Với ArcGIS Network Analyst, bạn có thể:

 • Tìm đường đi ngắn nhất.
 • Xác định các tuyến đường hiệu quả nhất cho đội xe phải đi đến nhiều địa điểm.
 • Sử dụng khung thời gian để giới hạn thời gian các phương tiện có thể đi đến các địa điểm.Xác định các cơ sở gần nhất.
 • Xác định vị trí tối ưu cho các cở sở bằng phân tích location-allocation.
 • Xác định khu vực dịch vụ dựa trên thời gian di chuyển hoặc khoảng cách.
 • Tạo ra mạng lưới dựa trên dữ liệu GIS hiện có của bạn.
 • Tạo ra một ma trận chi phí đi lại tử mỗi điểm khởi hành cho tất cả các điểm đến.

Schematics
ArcGIS Schematics là một phần mở rộng cho ArcGIS Desktop cho phép kiểm tra nhanh kết nối mạng. Nó cho phép bạn nắm bắt kiến trúc mạng một cách nhanh chóng và rút ngắn quy trình ra quyết định bằng cách trình bày các quan điểm tổng hợp và tập trung của mạng.

ArcGIS Schematics giúp các tổ chức xác định giá trị đầu tư trên các sơ đồ thiết lập (thiết lập tự động so với thiết kế với hỗ trợ của máy tính).

Với ArcGIS Schematics, bạn có thể:

 • Tự động tao ra sơ đồ từ các mạng phức tạp.
 • Kiểm tra kết nối mạng.
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng dữ liệu mạng.
 • Tối ưu hóa phân tích thiết kế mạng lưới.
 • Đánh giá hệ thống dự báo và lập kế hoạch (mô hình, mô phỏng, phân tích so sánh).
 • Tự động tương tác với GIS thông qua sơ đồ Schematic.
 • Thực hiện phân tích kinh doanh và thị trường.
 • Mô hình hóa mạng lưới xã hội, tạo sơ đồ và quản lý các quan hệ phụ thuộc.

Spatial Analyst
ArcGIS Spatial Analyst cung cấp các mô hình không gian và các công cụ phân tích. Với ArcGIS Spatial Analyst, bạn có thể:

 • Tạo truy vấn, bản đồ và phân tích các cell của dữ liệu raster.
 • Thực hiện tích hợp phân tích raster/vector.
 • Suy ra thông tin mới từ dữ liệu hiện tại.
 • Truy vấn thông tin qua nhiều lớp dữ liệu.
 • Tích hợp hoàn chỉnh dữ cell dữ liệu raster với các nguồn dữ liệu vector truyền thống.
 • Tích hợp với mô hình địa xử lý, ArcGIS Spatial Analyst cho phép truy cập dễ dàng tới nhiều chức năng trong ModelBuilder, một công cụ cho việc mô hình hóa.

Với công cụ của ArcGIS Spatial Analyst, bạn có thể:

 • Tìm địa diểm thích hợp.
 • Tính toán chi phí tích lũy của việc di chuyển từ điểm này đến điểm khác.
 • Thực hiện phân tích mục đích sử dụng đất.
 • Dự đoán nguy cơ hỏa hoạn.
 • Phân tích hành lang giao thông.
 • Xác định mức độ ô nhiễm.
 • Thực hiện phân tích năng suất cây trồng.
 • Xác định tiềm năng xói mòn.
 • Thực hiện phân tích nhân khẩu học.
 • Tiến hành đánh giá rủi ro.
 • Mô hình hóa và hiển thị mô hình tội phạm.

Tracking Analyst
ArcGIS Tracking Analyst là một phần mở rộng của ArcGIS Desktop, cho phép bạn hình tượng hóa chuỗi thời gian, từ đó bạn có thể phân tích thông tin liên quan đến thời gian và địa .Trong các trường hợp ngẫu nhiên, ArcGIS Tracking Analyst tạo ra các đường hiển thị, và hiển thị sự di chuyển. Bạn có thể xem những chuỗi dữ liệu phức tạp hoặc dữ liệu không gian đã dược tích hợp vào hệ thống ArCGIS.

Với ArcGIS Tracking Analyst bạn có thể:

 • Hiển thị thay đổi theo thời gian.
 • Ký hiệu hóa độ tuổi của dữ liệu theo màu sắc, kích thước hoặc hình dạng.
 • Nhóm và kí hiệu hóa dữ liệu theo tổng thể hoặc theo lộ trình.
 • Tương tác chức năng xem lại dữ liệu theo thời gian.
 • Phân tích lịch sử dữ liệu và dữ liệu thời gian thực.
 • Tạo các tập tin hình động cho ở định dạng AVI.

Theo dõi dữ liệu thời gian thực
Khi ArcGIS Tracking Analyst được sử dụng cùng với Tracking Server, bạn có thể theo dỗi những thay đổi trong dữ liệu của bạn ngay khi chúng xảy ra. Bạn có thể đăng kí sử dụng thời gian thực thông qua Internet từ GPS và tùy chỉnh nguồn dữ liệu hỗ trợ.

 • Quản lý và theo dõi đội xe.
 • Cảm biến quan sát mạng lưới.
 • Ứng phó khẩn cấp.
 • Quản lý nguồn lực.

Data Interoperability
ArcGIS Data Interoperability giúp loại bỏ rào cản trong việc chia sẽ dữ liệu bằng cách cung cấp công nghệ đỉnh cao trong truy cập dữ liệu; các công cụ phiên dịch dữ liệu; và khả năng khai thác dữ liệu không gian phức tạp, chuyển đổi, và các quy trình tải (ETL). ArcGIS Data Interoperability cho phép bạn sử dụng bất kỳ dữ liệu GIS chuẩn nào, bất kể định dạng, trong môi trường ArcGIS Desktop nhằm lập bản đồ, hiển thị hóa và phân tích. Ứng dụng Workbench, bao gồm phần mở rộng, cho phép bạn xây dựng các công cụ ETL không gian phức tạp cho việc xác nhận, nhập và phân phối dữ liệu.

Với ArcGIS Data Interoperability, bạn có thể:

 • Đọc trực tiếp hơn 100 định dạng dữ liệu không gian bao gồm GML, XML, WFS, Autodesk, DWG / DXF, MicroStation, MapInfo, MID/MIF, TAB, Oracle và Oracle không gian, Intergraph GeoMedia Warehouse, và xuất sang hơn 70 loại dữ liệu không gian khác nhau.
 • Thực hiện chuyển đổi dữ liệu đầu ra và đầu vào một cách tự động.
 • Tạo mới, thao tác chuyển đổi hình học và các thuộc tính bằng cách sử dụng các công cụ ETL không gian xây dựng với ứng dụng Workbench.
 • Tận dụng sự tích hợp hoàn chỉnh với môi trường địa xử lý của ArcGIS bao gồm cả ModelBuilder framework.

Lợi ích khi sử dụng ArcGIS Data Interoperability

 • Cung cấp dữ liệu.
 • Chia sẽ thông tin giữa các đơn vị.
 • Phân phối dữ liệu và bản đồ cho công chúng.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ GIS.
 • Các chuyên gia tư vấn kỹ thuật và tích hợp.
 • Các công ty chuyển đổi và xuất bản dữ liệu.
 • Cổng thông tin GIS.
 • Các công ty công cộng nhận dữ liệu từ nhà thầu.
 • Các doanh nghiệp sử dụng nhiều loại cơ sở dữ liệu GIS.

Data Reviewer
ArcGIS Data Reviewer (trước đây là GIS Data Reviewer) là một phần mở rộng cho ArcGIS Desktop, cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh trong việc tự động hóa và đơn giản hóa quy trình kiểm tra chất lượng dữ liệu (QC). Data Reviewer cho phép bạn quản lý quy trình kiểm tra lỗi một cách tập trung – tìm, sửa và xác nhận lỗi – nhờ đó loại bỏ các loại giấy tờ có liên quan trong quy trình QC truyền thống.

ArcGIS Data Reviewer cung cấp một loạt các thao tác kiểm tra tự động giúp cải thiện tính toàn vẹn dữ liệu của bạn như không gian, thuộc tính, cấu trúc liên kết, kết nối, xác nhận cơ sở dữ liệu, và giá trị z. Điều này giúp người dùng ở các ngành khác nhau có thể dễ dàng cấu hình và sử dụng trên dữ liệu của họ.

Với Data Reviewer, bạn có thể:

 • Tự động hóa và đơn giản hóa quy trình QC của bạn với các thao tác kiểm tra được xây dựng sẵn và người dùng có thể tự cấu hình.
 • Truy cập các batch-job đãđược cấu hình sẵn phù hợp với ngành của bạn thông qua Esri Resource Center.
 • Theo dõi thời điểm và ai là người xem và sửa dữ liệu của bạn bằng cách thu thập thông tin người sử dụng và ngày tháng một cách tự động.
 • Tinh chỉnh quy trình sử lỗi trong tổ chức bằng việc lưu trữ thuộc tính lỗi tại một điểm trung tâm.
 • Thực hiện việc đồng nhất, quy trình xem xét dữ liệu xuyên suốt tổ chức bằng việc chia sẽ bacth-job giữa các đội hoặc với các nhà thầu.
 • Tạo quy trình xem xét dữ liệu của riêng bạn bằng cách xây dựng các thao tác kiểm tra phù hợp với tổ chức của bạn.
 • Giải tỏa nguồn lực bằng cách lập thời gian biểu cho các thao tác kiểm tra dữ liệu tại một thời điểm nhất định và nhiều lần khác nhau khi các nhân viên đi vắng.
 • Đảm bảo sự chính xác của những thay đổi trong cách phiên bản trước khi đồng bộ hóa với phiên bản cha mẹ và phiên bản chính.

Publisher
ArcGIS Publisher cho phép bạn dễ dàng chia sẽ và phân phối các bản đồ GIS, dữ liệu hai và ba chiều với mọi người. Với ArcGIS Publisher, bạn có thể chuyển đổi bản đồ ArcGIS và tài liệu thông tin ba chiều sang tập tin bản đồ (PMF), và có thể đọc được trong ArcReader, một ứng dụng miến phí.

PMF chứa đựng các hướng dẫn về vị trí và ký hiệu của các lớp dữ liệu, nhờ vậy bạn có thể chia sẽ các bản đồ điện tử một cách an toàn trong nội bộ, thông qua mạng, hoặc thông qua Internet. ArcGIS Publisher cũng cho phép bạn dễ dàng đóng gói các tập tin PMF cùng với dữ liệu khi cần.

Với ArcGIS Publisher, bạn có thể:

 • Dễ dàng cung cấp các bản đồ tương tác và thông tin ba chiều đến người dùng.
 • Bảo vệ bản đồ và dữ liệu của bạn trước việc sử dụng sai mục đích.
 • Tạo ra các bản đồ tương tác phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dùng.
 • Cung cấp khả năng truy cập đến dữ liệu GIS trung tâm một cách hiệu quả trong tầm kiểm soát.
 • Dễ dàng đóng gói các dữ liệu và bản đồ cần thiết cho việc phân phối.
 • Xây dựng ứng dụng để xem bản đồ của bạn.

ArcGIS Publisher phù hợp cho các khách hàng khác nhau như:

 • Tổ chức cần phân phối bản đồ ngay trong nội bộ công ty.
 • Các nhà cung cấp dữ liệu và bản đồ.
 • Các cơ quan nhà nước cần phân phối dữ liệu và bản đồ đến công chúng.
 • Các lập trình viên GIS, người muốn xây dựng ứng dụng bản đồ riêng.

Workflow Manager
ArcGIS Workflow Manager (trước đây là Job Tracking for ArcGIS [JTX]) là một phần mở rộng của ArcGIS Desktop và ArcGIS Server, cho phép các tổ chức phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình làm việc GIS lặp đi lặp lại hàng ngày trong tổ chức.

Workflow Manager cải thiện đáng kể hiệu quả của các quy trình điều hành GIS bằng việc tổ chức và tự động hóa các mối quan hệ giữa các hoạt động trong một dữ án GIS, bao gồm cả những hoạt động phi GIS có liên quan. Việc tạo và quản lý quy trình làm việc được tập trung hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các hoạt động trong tổ chức cũng như với các nhà thầu.

Với Workflow Manager, bạn có thể:

 • Cải thiện năng suất của người dùng bằng cách tự động hóa các hoạt động thương nhật như xử lý dữ liệu và quản lý các phiên bản, giảm sự lặp lại trong quy trình sản xuất.
 • Đảm bảo việc tiêu chuẩn hóa và tính đồng nhất trong toàn tổ chức bằng việc nhanh chóng tạo ra các quy trình làm việc sử dụng các công cụ đơn giản và quản lý quy trình làm việc trung tâm.
 • Tự động hóa và và đơn giản hóa việc quản lý quy trình làm việc bằng việc sử dụng các công cụ xây dựng sẵn và người dùng có thể tự hiệu chỉnh.
 • Dễ dàng theo dõi trạng thái của các quy trình làm việc thông qua các báo cáo.
 • Tích hợp GIS và các ứng dụng kinh doanh khác bằng liên kết các hoạt động phi GIS vào quy trình làm việc GIS của bạn.
 • Quản lý hiệu quả đội ngũ lao động và phân công công việc theo địa lý.

ArcScan
ArcScan for ArcGIS cung cấp các công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng trong việc chuyển đổi dữ liệu từ raster sang vector. Với ArcScan for ArcGIS, bạn có thể tạo ra đối tượng vector dạng đường và/hoặc vùng trực tiếp từ hình ảnh raster bằng việc tương tác trên ảnh. ArcScan for ArcGIS cũng cung cấp khả năng vector hóa để tạo ra các đối tượng vector từ một vùng được chọn hoặc cả tấm hình. Các công cụ hiệu chỉnh raster đơn giản cho phép bạn xóa hoặc thêm trong nhiều vùng của hình raster trước khi thực hiện việc chuyển đổi hàng loạt nhằm tăng hiệu quả và giảm hậu xử lý.

Với ArcScan for ArcGIS, bạn có thể:

 • Thực hiện tương tác hoặc chế độ batch việc chuyển đổi dữ liệu từraster sang vector.
 • Làm sạch phần không mong muốn của một hình ảnh raster trước khi tiến hành vector hóa hàng loạt.
 • Sử dụng khả năng bắt dính raster để làm việc tương tác truy tìm hình ảnh chính xác và hiệu quả hơn.
 • Chọn các nhóm cell raster bằng việc truy vấn ở các vùng quan tâm.

ArcScan for ArcGIS hỗ trợ nhiều khách hàng khác nhau trong việc thực hiện tự động hóa dữ liệu:

 • Các cơ quan nhà nước liên quan đến việc quản lý và quy hoạch đô thị.
 • Các cơ quan công cộng như nước, khí đốt và điện.
 • Các cơ quan quản lý tài nguyên tự nhiên như lâm nghiệp, nông nghiệp, đất, địa chất và thủy văn.

Maplex
Maplex for ArcGIS là một phiên bản mở rộng cho ArcGIS Desktop, chuyên thiết lập vị trí của văn bản bản đồ chất lượng cao và gắn nhãn một cách tự động, giúp giảm thiểu việc hiệu chỉnh bằng tay. Maplex for ArcGIS cho phép bạn kiểm soát tốt hơn cách các nhãn được đặt trong mối quan hệ với các đối tượng bản đồ và các nhãn khác. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng bản đồ mà còn giảm thời gian dành cho việc hiệu chỉnh và thao tác trên văn bản.

Với Maplex for ArcGIS, bạn có thể:

 • Giảm thời gian của việc đặt các nhãn nơi bạn muốn một cách ấn tượng.
 • Tạo ra các bản đồ chất lượng cao với văn bản cho việc phân phối dạng kỷ thuật số hoặc in ấn.
 • Chia sẽ vị trí của các văn bản chất lượng bằng cách lưu nhãn của Maplex vào các tài liệu bản đồ khác hoặc annotation trong geodatabase.