Tổng quan
ArcGIS for Server là giải pháp cho doanh nghiệp trong nền tảng ArcGIS, cung cấp cho bạn một WebGIS hoàn chỉnh chạy phía sau tường lửa của bạn, chạy trên hạ tầng của bạn, tương thích tốt với các hệ thống và các chính sách doanh nghiệp của bạn.

ArcGIS for Server cho phép bạn tạo, quản lý và phân phối các dịch vụ GIS trên nền Web để hỗ trợ cho các loại ứng dụng bản đồ chạy trên máy tính để bàn, trình duyệt Web và thiết bị di động.

Để tạo các dịch vụ GIS, bạn sử dụng ArcGIS for Desktop để tạo ra nội dung địa lý – như là bản đồ hoặc công cụ GIS, và sau đó xuất bản nó sử dụng ArcGIS for Server, để rồi nội dung địa lý đó có thể được sử dụng ở mọi nơi trong phạm vi cơ quan của bạn và cả trên Web.

ArcGIS for Server đơn giản hóa việc tiếp cận đến các dịch vụ GIS cho các chuyên gia GIS, những người làm việc với thiết bị di động, cũng như những lao động tri thức vốn không có bất kỳ chút kinh nghiệm nào về lĩnh vực GIS. Với ArcGIS for Server, bạn có thể quản lý tập trung nội dung dữ liệu không gian – bao gồm cả dữ liệu hình ảnh.

Hơn nữa, ArcGIS for Server cung cấp cho bạn một nền tảng máy chủ GIS có khả năng mở rộng, vì thế nó có thể được triển khai trên một máy đơn lẻ để hỗ trợ cho nhóm làm việc nhỏ, hoặc có thể được phân phối trên nhiều máy chủ để cho cả một tổ chức lớn. Bạn cũng có thể triển khai ArcGIS for Server trên nền tảng của Điện toán đám mây.