Ứng dụng GIS trong Dịch tễ

Xem thêm: hệ thống GIS công ty đã phát triển: Phần mềm GIS quản lý dịch tễ. Hệ thống GIS cảnh báo dịch tễ. Trong những năm gần đây, dịch bệnh gia súc, gia cầm và công tác thú y (hay còn gọi là tình hình dịch tễ) ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra những tác hại không nhỏ tới nền kinh tế, tới môi trường sống, sức khoẻ của con người và cộng đồng. Đặc biệt nguy […]

Read More →