esri-partner-networkMạng lưới đối tác của Esri (EPN) là một chương trình đối tác toàn cầu dành cho các công ty phát triển và thực hiện các dịch vụ và giải pháp GIS dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm của Esri. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại hình và kích cỡ doanh nghiệp khác nhau, từ các công ty tư vấn GIS khu vực cho đến các công ty đa quốc gia cung cấp các giải pháp thông tin địa lý trên toàn cầu.

Ba bậc của chương trình cung cấp các lợi ích riêng biệt cho các đối tác:

Đối tác bạc:

  • Được hỗ trợ về kỹ thuật, marketing và bán hàng từ Esri
  • Tập trung vào thị trường khu vực và quốc gia

Đối tác vàng:

  • Hỗ trợ tăng cường về kỹ thuật, marketing và bán hàng từ Esri
  • Cơ hội tham gia hợp tác với Esri về bán hàng và marketing
  • Tập trung vào thị trường Quốc gia và đa quốc gia

Đối tác bạch kim:

  • Hỗ trợ nâng cao về kỹ thuật, marketing và bán hàng từ Esri
  • Cơ hội hợp tác toàn cầu với Esri về bán hàng và marketing
  • Các công ty toàn cầu, các công ty đầu ngành

(Theo Esri Việt Nam)